Jak se chovat v Praxe v restauracích?

Co je to správné chování v restauraci?

Každý, kdo navštíví restauraci, by se měl chovat slušně a s úctou. Chování v restauraci by se mělo odlišovat od chování doma nebo v kavárně. Měli byste se oblékat slušně, vyhnout se nevhodným řečem, respektovat servis a další zaměstnance a vyhnout se zbytečnému hluku.

Jak se chovat při vstupu do restaurace

Při vstupu do restaurace byste měli být milí a přátelští. Přivítejte se s personálem a usměvavě odpovídejte na jejich otázky. Pokud máte rezervaci, ujistěte se, že ji potvrdili. Ujistěte se také, že platíte předem za večeři, abyste se vyhnuli zbytečným zdržením při placení.

Jak se chovat u stolu

U stolu byste měli být opatrní, abyste nevystavili jídlo nebo jiné hosty. Nezapomeňte si také před večeří umyt ruce. Dále byste měli být ohleduplní k ostatním a vyhnout se hrubému chování.

Jak se chovat k servisu

Personál restaurace by měl být vždycky vážen. Při interakci s nimi byste měli být milí a otevření. Nezapomeňte se zeptat na jejich jméno a děkujte jim za služby. Když se chystáte odejít, zkuste jim znovu poděkovat.

Jak se chovat při odchodu

Když se chystáte odejít, ujistěte se, že jste si všechny věci připravili. Udělejte si čas a uspořádejte stůl, aby byl připraven pro další hosty. Dále byste se měli ujistit, že jste zaplatili všechny účty. Nezapomeňte také poděkovat zaměstnancům za jejich služby.

Jaké jsou základní pravidla pro chování v restauraci?

Základem je dodržovat zásady slušného chování a respektovat ostatní hosty. Některá základní pravidla pro chování v restauraci jsou:

  • Buďte vždy slušní k personálu a ostatním hostům.
  • Nezapomeňte si při vstupu do restaurace obout boty.
  • Při návštěvě restaurace se pokuste obléci vhodně.
  • Předtím, než začnete jíst, buďte ohleduplní k ostatním a nezapomeňte udělat pozdrav.
  • Nespěchejte při jídle a užívejte si chvíli.
  • Jednou jídlo skončí, takže nezapomeňte na vhodnou útratu.
  • Nezapomeňte požádat o účet a zaplatit před odchodem.
  • Buďte ohleduplní při odchodu a nezapomeňte poděkovat.

Jak by měli hosté zacházet s personálem?

Hosté by měli vždy zacházet s personálem slušně a s úctou. Pokud se vám něco nelíbí, měli byste přednostně personál informovat, aby se mohli pokusit situaci vyřešit. Hosté by také měli ocenit personál za jejich služby, a to slovy díků nebo tím, že jim dají spropitné.

Přejít nahoru